Kancelaria świadczy usługi w ramach szeroko pojętego prawa cywilnego.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków);
 • sporządzanie i opiniowanie umów;
 • reprezentację Klientów w postępowaniu przed Sądem i w trakcie postępowania egzekucyjnego;

Lista przykładowych spraw:

 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • sprawy o zapłatę należności wynikających z umów;
 • sprawy o eksmisję;
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokali;
 • sprawy o zniesienie współwłasności;
 • sprawy o ustanowienie lub zmianę treści służebności, w szczególności służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu;
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości;
 • sprawy o rozgraniczenie nieruchomości;
 • sprawy o ustalenie lub uregulowanie stanu prawnego nieruchomości;

Kancelaria udziela porad prawnych w siedzibie po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz online. Celem ustalenia dogodnego terminu proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub skorzystania z formularza kontaktowego.