Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego, prawa karno-skarbowego, prawa karnego wykonawczego i prawa wykroczeń.

Oferta obejmuje:

 • obronę podejrzanego i oskarżonego na wszystkich etapach postępowania;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego/ oskarżyciela posiłkowego/ oskarżyciela prywatnego;
 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania;
 • reprezentację klientów również w takich sprawach jak:
  • sprawy o dozór elektroniczny;
  • sprawy o odroczenie odbywania kary;
  • sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
  • sprawy o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności;
  • sprawy o zarządzenie wykonania kary;
  • sprawy o rozłożenie grzywny na raty;

Kancelaria udziela porad prawnych w siedzibie po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz online. Celem ustalenia dogodnego terminu proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub skorzystania z formularza kontaktowego.