Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Świadczone usługi obejmują zarówno udzielanie porad prawnych oraz reprezentacje interesów Klientów w tracie postępowań przed Sądem i w postępowaniu egzekucyjnym.

Lista przykładowych spraw:

  • sprawy o rozwód, separacje;
  • sprawy o podział majątku wspólnego;
  • sprawy alimentacyjne;
  • sprawy z zakresu kontaktów rodziców z dziećmi;
  • sprawy o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej między małżonkami;
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie;
  • sprawy związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego;

Kancelaria udziela porad prawnych w siedzibie po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz online. Celem ustalenia dogodnego terminu proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub skorzystania z formularza kontaktowego.