Świadczenie pielęgnacyjne. Zasady przyznania świadczenia. Czym jest świadczenie pielęgnacyjne? Jaki jest jego cel? Komu i w jakich sytuacjach przysługuje?

Wspomniane świadczenie jest materialnym wsparciem, dla osób które zrezygnowały z aktywności zawodowej, aby móc świadczyć opiekę na rzecz osoby niepełnosprawnej. Krótko mówiąc: zadaniem świadczenia pielęgnacyjnego jest zastąpienie dochodu, który osoba sprawująca opiekę mogłaby otrzymywać pozostając w zatrudnieniu, jest to więc częściowe zrekompensowanie opiekunowi osoby niepełnosprawnej ekspektatywy wynagrodzenia. Od 1 stycznia...