Dodatek mieszkaniowy. Uprawnieni. Zasady i tryb przyznania.

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie samodzielnie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić trzy warunki: - po pierwsze trzeba posiadać tytuł prawny do lokalu. Zgodnie z treścią przepisów Ustawy o dodatku mieszkaniowym przysługuje on: najemcom oraz podnajemcom lokali...