Roszczenia alimentacyjne matki dziecka pozamałżeńskiego związane z ciążą i porodem. Czy i kiedy przysługują? Jak się o nie starać?

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym matce dziecka pozamałżeńskiego przysługują roszczenia alimentacyjne od ojca tego dziecka. Można wyróżnić trzy rodzaje wskazanych roszczeń: - związane z ciążą i porodem, - na pokrycie kosztów utrzymania matki w okresie porodu przez okres 3 miesięcy oraz związanych z utrzymaniem dziecka przez...